Nieuws

Blijf op de hoogte

" Regard it as just as desirable to build a chicken house as to build a cathedral. "

-- Frank Lloyd Wright --

over ons

goed om te weten

Draw4U

Draw4U is een bouwkundig teken- en adviesbureau. Voor al uw (bouwkundig) tekenwerk en daarbij horend advies kunt u bij Draw4U terecht. Ons specialisme is met name het uittekenen van bouwkundige projecten.

Geen enkel project is te klein of te groot voor ons. Wij hebben voldoende expertise in huis om elk project naar wens van onze opdrachtgevers uit te voeren.

Björn Sluijs

bjornsluijs@draw4u.nl

+31 6 4632 4387

Pascal van Kats

pascalvankats@draw4u.nl

+31 6 4117 8338

Visie

Draw4U onderscheidt zich naar haar opdrachtgevers toe door open, georganiseerd en gestructureerd te werken én te communiceren.

Een duidelijke communicatie, in combinatie met een goede planning, voorkomt veel ergernis. Daarbij staat het leveren van kwaliteit voorop.

Werkwijze

Met groot enthousiasme werken wij elk project uit. Door onze ruime ervaring weten wij wat er van ons verwacht wordt. Gecombineerd met onze snelheid van werken staat dit garant voor een tevreden opdrachtgever.

Draw4U kan tekeningen naar wens in 2D of in 3D uitwerken. De keuze is projectafhankelijk en wij kunnen u daarbij adviseren. Met behulp van AutoCAD werken wij projecten uit in 2D, waarbij alle relevante informatie in een project wordt opgenomen. 3D tekeningen worden in Autodesk Revit uitgewerkt.

Ervaring

Gezamenlijk heeft Draw4U meer dan 35 jaar ervaring met het uittekenen en coördineren van de meest uiteenlopende projecten: van interieur tot verbouw, van utiliteitsbouw tot woningbouw en van een enkele woning tot complete woonwijken met honderden woningen en appartementengebouwen.

Wij hebben in het verleden met vele verschillende opdrachtgevers samengewerkt. Denk hierbij aan architecten, aannemers, gemeenten, overheid, particulieren, woningbouwcorporatie’s en projectontwikkelaars.

" I prefer drawing to talking. Drawing is faster, and leaves less room for lies. "

-- Le Corbusier --

onze diensten

dit bieden wij aan

Gebouwdigitalisering

Gebouwdigitalisering

Gebouwdigitalisering

Het uittekenen van bestaande situaties gaat altijd in combinatie met opname en meetwerk op locatie door Draw4U. De aanwezige tekeningen worden door ons in het werk gecontroleerd en aangevuld. Bij het ontbreken van bestaande tekeningen zal het gehele gebouw of gedeelten ervan worden ingemeten. Vervolgens zullen we het gebouw of de woning digitaal gaan uitwerken en aanleveren.

Uitvoering - Werktekeningen

Uitvoeringstekeningen

Uitvoeringstekeningen

Deze fase wordt ook wel werkfase genoemd. Hier worden tekeningen gemaakt die de aannemer gebruikt om daadwerkelijk het gebouw te realiseren. Draw4U vult de bouwvoorbereidingstekeningen aan met extra gegevens. Zo worden de tekeningen van de plattegronden op een grotere schaal uitgewerkt en worden alle bouwelementen zoals wanden en kozijnen gemaatvoerd.

Oppervlakte 1e verdieping woning

Oppervlakte berekeningen

Oppervlakte berekeningen

Bij een reguliere omgevingsvergunning moet een oppervlakteberekening van het gebouw worden gemaakt. Het gaat bij deze berekening om de verhouding bruto vloeroppervlak, gebruiksoppervlak (per functie) en verblijfsgebieden. Een goede oppervlakteberekening vereenvoudigt de uitwerking van het verdere bouwplan.

Productietekeningen

Productietekeningen

Productietekeningen

Deze tekeningen bevatten zeer gedetailleerde informatie die een (onder)aannemer of leverancier gebruikt om de desbetreffende onderdelen te vervaardigen. Draw4U kan deze productietekeningen, in goed overleg met de (onder)aannemer of leverancier, voor u uitwerken.

Daglicht begane grond woning

Daglichtberekeningen

Daglichtberekeningen

Een onderdeel van elke plantoets is de controle op de hoeveelheid daglicht die volgens het bouwbesluit is vereist. Draw4U voert deze controle uit aan de hand van de geldende normen en zal in overleg met u naar oplossingen zoeken als niet aan de eisen wordt voldaan.

Details

Details

Details

Details zijn (uit)vergrote tekeningen van knooppunten en aansluitingen in een woning of gebouw.
Deze worden vervolgens voorzien van alle benodigde maatvoering, teksten e.d. om alle partijen meer inzicht te geven hoe de aansluiting er werkelijk uit gaat zien en hoe deze uitgevoerd dient te gaan worden bij de uitvoering.

Ventilatie 1e verdieping woning

Ventilatieberekeningen

Ventilatieberekeningen

Draw4U kan aan de hand van bouwtekeningen met gebruiksfuncties bepalen welke ventilatiecapaciteiten nodig zijn. De opdrachtgever kan vooraf aangeven of er een voorkeur is voor natuurlijke of mechanische ventilatie. Mocht het aangegeven ventilatiesysteem niet haalbaar zijn, wordt er in goed overleg naar een oplossing gezocht. Bij de ventilatieberekening wordt een stroomschema opgesteld.

Doorspuibaarheid begane grond woning

Doorspuibaarheid

Doorspuibaarheid

Draw4U kan voor u de doorspuibaarheid van verblijfsruimten en -gebieden berekenen. Afhankelijk van de gebruiksfunctie hebben ruimten al dan niet een eis voor spuivoorziening. De doorspuibaarheid wordt bepaald aan de hand van alle deuren en ramen welke geopend kunnen worden.

Bouwbesluittoets

Bouwbesluittoets

Bouwbesluittoets

Tekeningen, berekeningen, regelgeving, rapporten en meer…. Draw4U zorgt er voor dat uw plan voldoet aan het Bouwbesluit

Bouwvoorbereiding - Bestekstekeningen

Bouwvoorbereiding

Bouwvoorbereiding

Deze fase wordt ook wel de besteksfase genoemd. In deze fase worden tekeningen gemaakt die de aannemer gebruikt om de bouwkosten te bepalen. De tekeningen die gemaakt worden in deze fase maken deel uit van de contractstukken wanneer de opdracht gegund wordt aan de aannemer. Als basis voor de bouwvoorbereiding gebruiken we de tekeningen van het definitief ontwerp. De tekeningen worden aangevuld met alle bijbehorende maten en beschrijvingen van de te gebruiken materialen.

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen heeft u in principe een bouwvergunning nodig. Deze vergunning toont aan dat u toestemming van de gemeente krijgt om uw bouwplan uit te voeren. In sommige gevallen heeft u deze toestemming niet nodig en kunt u vergunningsvrij bouwen. In andere gevallen heeft u naast een bouwvergunning ook een sloopvergunning, kapvergunning of milieuvergunning nodig. Tegenwoordig zijn al deze aanvragen samengevoegd: de omgevingsvergunning.

www.omgevingsloket.nl

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. De algemene milieuregels gelden voor ieder bedrijf.

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM):
-checken of u een vergunning of melding nodig heeft;
-inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen;
-online een melding Activiteitenbesluit indienen.
De algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden voor ieder bedrijf. Hierdoor weet u ook meteen welke algemene milieuregels voor uw bedrijf gelden.

www.aimonline.nl

MPG berekening

MPG berekening

MPG berekening

Sinds 1 januari 2013 moet bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning van een nieuwbouw-woning en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m² een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd geheel conform artikel 5.9 in het Bouwbesluit.
Draw4U maakt deze berekeningen m.b.v. de MRPI MPG software, het instrument van de bouwtoelevering voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen.

www,mrpi-mpg.nl

Ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden

Een ontruimingsplattegrond (volgens NEN1414) is een plattegrond van een gebouw, fabriek of technische installatie, of gedeelte hiervan, waarop de vluchtroutes en (nood)uitgangen en de locaties van (hand)brandbestrij- dingsmiddelen, handbrandmelders en reddingsmiddelen zijn weergegeven.
Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie. De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voordat zich een noodsituatie voordoet. In geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignaleringen hiervoor toereikend zijn.

Politie keurmerk veilig wonen

Politiekeurmerk

Politiekeurmerk

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is in Nederland en België een keurmerk voor woningen die voldoende zijn beveiligd. Woningen die het keurmerk krijgen, hebben voldoende inbraakvertragers aangebracht, en hebben geen zwakke plekken die het een inbreker makkelijk maken om de woning binnen te komen.

www.politiekeurmerk.nl

Bestek

Bestek

Bestek

Draw4U kan voor u een compleet bestek laten maken gebaseerd op de STABU besteksystematiek. Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Samen met de bestektekeningen ligt het bestek aan de basis voor de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Eventuele Nota’s van Inlichtingen op het bestek worden ook hierin meegenomen. Dit zijn documenten waarin aanvullingen en/of wijzigingen staan t.o.v. het bestek. De Nota’s van Inlichtingen worden formeel onderdeel van het bestek.

Technische Omschrijving

Technische omschrijving

Technische omschrijving

Draw4U kan voor u een technische omschrijving maken. Een technische omschrijving is een verkorte opsomming van de te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder de bepalingen ten aanzien van het uitvoeren. Een technische omschrijving kan de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer.

Interieurtekeningen

Interieurtekeningen

Interieurtekeningen

Draw4U kan u helpen uw eigen interieur-ideeën uit te werken in 3D. Zo krijgt u bijvoorbeeld een duidelijk inzicht in hoe uw nieuwe keuken of badkamer er na een verbouwing uit kan gaan zien. Meerdere voorbeelden met verschillende materialen en/of kleuren maken het voor u gemakkelijker de definitieve keuze te maken.

RI&E

Risico-inventarisatie

Risico-inventarisatie

Draw4U kan samen met de werkgever (gebruiker) een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken. Dit document beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen.

www.rie.nl

Verhuurtekeningen

Verhuurtekeningen

Verhuurtekeningen

Draw4U maakt voor u overzichtelijke verhuurtekeningen. Op deze tekeningen worden alle lengte- en breedtematen van de verschillende ruimtes in plattegrond getoond. Ook worden alle elektra aansluitingen op deze tekeningen aangegeven. Gevels en doorsneden behoren ook tot de verhuurtekeningen en vormen samen met de plattegronden een goed overzicht van het te realiseren gebouw.

Verkooptekeningen

Verkooptekeningen

Verkooptekeningen

Draw4U maakt voor u overzichtelijke verkooptekeningen. Op deze tekeningen worden alle lengte- en breedtematen van de verschillende ruimtes in plattegrond getoond. Ook worden alle elektra aansluitingen op deze tekeningen aangegeven. Gevels en doorsneden behoren ook tot de verkooptekeningen en vormen samen met de plattegronden een goed overzicht van het te realiseren gebouw.

Afwerkstaat

Afwerkstaat

Afwerkstaat

Draw4U kan voor u een afwerkstaat samenstellen. In dit document wordt per ruimte aangegeven hoe wanden, vloeren en plafonds worden afgewerkt. Afwerkstaten zijn in het algemeen een vast onderdeel van het bestek en daarmee van het contractstuk.

Programma van Eisen

Programma van Eisen

Programma van Eisen

Draw4U kan samen met de opdrachtgever een programma van eisen samenstellen. Dit document is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een mogelijk te ontwerpen project. De bedoeling van een programma van eisen is van tevoren de randvoorwaarden en limieten te definiëren. De “eisen” zijn de criteria waaraan voldaan moet worden, de “wensen” zijn de criteria waaraan de verwachting is dat er zo veel mogelijk aan voldaan wordt.

Splitsingstekeningen

Splitsingstekeningen

Splitsingstekeningen

In het geval van nieuwbouw van een gebouw dat bestaat uit meerdere eigenaren, dienen de appartementsrechten binnen het gebouw onder meer te worden vastgelegd door middel van splitsingstekeningen. Op deze tekeningen staan de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimten aangegeven. Ook wanneer een bestaand woongebouw wordt onderverdeeld in verschillende juridische eenheden, zal een splitsingstekening noodzakelijk zijn.

Kleur- en Materialenstaat

Kleuren- en materialenstaat

Kleuren- en materialenstaat

Draw4U kan voor u een kleuren- en materialenstaat samenstellen, indien gewenst op basis van door u aangeleverde gegevens. In dit document wordt inzichtelijk gemaakt wat, in grote lijnen, de te gebruiken materialen worden inclusief de bijhorende kleuren. Dit gebeurt voor zowel het externe gedeelte van het gebouw als voor het interne gedeelte. Een kleuren- en materialenstaat is noodzakelijk voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Revisietekeningen

Revisietekeningen

Revisietekeningen

Draw4U kan na de bouw van een project voor u de uitvoeringstekeningen aanpassen. Tijdens de bouw wordt er vaak afgeweken van de definitieve tekeningen.Deze aanpassingen worden vervolgens verwerkt op de zogenaamde revisietekeningen.

Voorlopig Ontwerp

Voorlopig Ontwerp

Voorlopig Ontwerp

Heeft u een schetsontwerp of wilt u een programma van eisen vertalen naar een digitaal ontwerp dan kan Draw4U u hierbij helpen. Het voorlopig ontwerp bestaat uit een ruimtelijke voorstelling van het interieurplan, globale plattegronden, een 2D- of 3D ontwerp en een voorlopig overzicht van de materialen en afwerkingen om een indruk te krijgen van het interieur en exterieur

Meetstaat

Meetstaat

Meetstaat

Soms is het voor het bouwbesluit nodig om ook het netto vloeroppervlak, het gebruiksoppervlak van compartimenten en de verdeling van gemeenschappelijke delen per functie e.d. te bepalen. Voor een reguliere omgevingsvergunning is het tevens noodzakelijk om inhouden, verhuurbaar vloeroppervak, bruto vloeroppervlak en bruto inhoud te bepalen.

Definitief Ontwerp

Definitief Ontwerp

Definitief Ontwerp

Het definitief ontwerp is een uitwerking van de uitgangspunten van het voorlopig ontwerp zodat een compleet beeld ontstaat van de plattegronden, doorsneden, aanzichten, 2D- of 3D-tekeningen, kleur- en materiaalgebruik en de inpassing van de constructies en installaties.

EP berekening

EP berekening

EP berekening

In het bouwbesluit wordt afhankelijk van de gebruiksfunctie een eis gesteld aan de energieprestatie, voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. U kunt vooraf aangeven of er een voorkeur is voor een bepaald ventilatiesysteem, verwarmingssysteem en isolatie. De bouwkundige en installatietechnische gegevens van een gebouw worden ingevoerd in de programmatuur. Aan de hand hiervan wordt een energie prestatie coëfficiënt (EPC) uitgerekend.

EPC eisen

V&G plan ontwerpfase

V&G-plan ontwerpfase

V&G-plan ontwerpfase

Voor bouwprojecten waar meerdere partijen samenwerken en voor risicovolle bouwprojecten moet een V&G-plan worden opgesteld. Hierin staan de afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid die tussen de verschillende partijen zijn vastgelegd. Het V&G-plan moet een risico-inventarisatie en -evaluatie bevatten van de werkzaamheden op het project. Deze verplichting is vastgelegd in het Arbobesluit artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan.

vg-planner

onze projecten

gerealiseerde projecten

Verbouwing accommodatie V.V.Cabauw

Cabauw

NDC Jumbo te Nieuwegein

Nationaal Distributiecentrum Jumbo

Nieuwegein

Rijwoningen Beverwijk

12 Rijwoningen

Beverwijk

Gevelrenovatie Beneluxlaan 62 te Schoonhoven voormalig Peet Borst

Opslagloods

Schoonhoven

Dakgoot Woonhuis te Maarssen

Nieuwbouw woning

Maarssen

Park Boswijk te Doorn

Park Boswijk

Doorn

Dakopbouw Dakkapel Loenen aan de Vecht

Dakkapel woning

Loenen aan de Vecht

Waarland Molenzicht

Waarland Molenzicht

Waarland

De Klein Vos te Mierlo

10 Woningen Kleine Vos

Mierlo

Cura Glass bedrijfshal te Lopik

Bedrijfshal Cura Glass

Lopik

Terras in het witte paard te Cabauw

Ontwerp terras café

Cabauw

HVC Horeca Vlees Centrum Maarssen

Verbouw bedrijfspand HVC

Maarssen

Zuidoostbeemster Spelemei

14 Woningen Spelemei

Zuidoostbeemster

Naaldwijk Zandheuvel Woerdblok

6 Woningen Zandheuvel

Naaldwijk

61 Appartementen Jutphaas te Nieuwegein

52 Appartementen Jutphaas

Nieuwegein

Slachterij Westfort IJsselstein Promad

Slachterij Westfort

IJsselstein

bouw nobelaerweg 1 t/m 12 te Cabauw

Renovatie 12 Woningen Nobelaerweg

Cabauw

Vrijstaande woning Cabauw

Nieuwbouw vrijstaande woning

Cabauw

Campus Wageningen UR

Tekeningenbeheer

Wageningen UR

Kantine Cura Glass te Lopik

Verbouwing Cura Glass

Lopik

Zorgcentrum De Schutse te Lopik

Verbouwing Woonzorgcentrum ‘De Schutse’

Lopik

Nieuwbouw Schilt Engineering te Schoonhoven

Nieuwbouw Schilt Engineering

Schoonhoven

Leerdam, Groenendael, 24 grondgebonden woningen

24 Woningen Groenendael

Leerdam

Deelgemeente IJsselmonde, stadskantoor

Deelgemeente Stadskantoor

Rotterdam, IJselmonde

Heerlen, burgemeester De Hesselleplein, verbouwing school naar appartementen en kantoor

Heerlen

Burgemeester De Hesselleplein

's-Hertogenbosch, Slot Haverleij, woningen en appartementen

‘s-Hertogenbosch

Slot Haverleij

Amsterdam, De Loodsen, appartementengebouwen

De Loodsen

Amsterdam

Apeldoorn, Stadhouderslaan, appartementengebouwen, parkeergarage

Apeldoorn

Stadhouderslaan

Leiden, Nieuw LEyden, appartementen, zorgcluster en woningen

Nieuw Leyden

Leiden

Nijmegen, Lenthof, wonen, werken en winkelen

Lenthof

Nijmegen

Vleuterweide, winkelcentrum, woningen en appartementen

Vleuterweide

Utrecht